gtag('config', 'UA-150391252-1');

vlada1Snaga i vedrina Dinamike.

Vladimir Uratarević je završio srednju muzičku školu “Stanković” u klasi prof. Marijane Ilić i FMU Beograd u klasi prof. Dejana Mihailovića.

Svirao je u brojnim kamernim sastavima i u nekoliko gudačkih kvarteta. Bio je član “Mefisto” simfonijskog orkestra, koosnivač Gudačkog orkestra “Orfej” i član istoimenog kamernog orkestra, sa kojima je ostvario brojne nastupe u zemlji i inostranstvu. Nastupao je i sa “Del Gesu“ gudačkim kvartetom iz Beograda. Kao orkestrator i izvođač sarađuje aktivno sa nekoliko inostranih kompozitora, dirigenata i izvođača: Michael Shaffer, Nicole Henry, Kevin Surace, Ole Fanick .

Pored klasičnog obrazovanja, iskustvo je sticao i u bendovima različitih muzičkih pravaca.

Osnivač je Infinity Quintet-a i autor većine aranžmana koje kvintet izvodi.

Aranžira i komponuje za film i medije. Do sada je uradio preko 500 aranžmana za različite sastave, dua, tria, gudačke kvartete, kamerne orkestre, simfonijske orkestre, duvačke sastave, gitaru i violinu.

Predaje violinu u SMŠ “Kosta Manojlović” u Smederevu .