gtag('config', 'UA-150391252-1');

Oni (Dinamika music) su smelo prelazeći iz jednog muzičkog buketa u drugi zavirili u svaku dušu koja im je naklonjena. Zanosno su otplovili u samo jedan vek ranje i stigli do Georgesa Bizeta, francuskog pijaniste romantičkog doba koji je poznat po svojoj operi „Carmen“ koja nikoga ne ostavlja ravnodušnim. Da bi se zanos ipak usredsredio na današnjicu, napravili su luk savršenim tangom. Time je bilo ispunujeno i dato obećanje publici koja je čekala muziku i sa ovih prostora. Lako su „odskočili“ do Grčke i ritma koji zavodi i diže sve iza stolova, prešli na turski pa španski melos do balkanskog mix-a… (dalje)