„Postoje ti dani, za koje se ponekad pripremamo „pola svog života“. Takvo značenje u mom životu imala je i promocija moje knjige Obrazovna politika i medijska pismenost, u mom rodnom gradu, na Univerzitetu u Nišu. Baveći se komunikologijom, oduvek sam muziku svrstavala u vid komunikacije koja nosi propozicionu vrednost i svakako podstiče intelektualnu aktivnost. Muzički bend Dinamika music je tog dana, mojim gostima i meni, pokazao da je među svim umetnostima muzika najbožanskija jer je od svih najmanje određena granicama, a da su znanje i talenat najveća snaga.“