Boris Pingović, glumac

Boris Pingović“Dinamika je skup sjajnih muzičara koji na veoma uzbudljiv način alhemišu uzvišene vrednosti klasične muzike sa raznim muzičkim tradicijama tvoreći amalgam kojim bi svako mogao da popuni prazna mesta u svojoj duši. Bilo je veliko zadovoljstvo čuti i videti ih 10. juna 2016. godine u Teatru Carte Blanche.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *