gtag('config', 'UA-150391252-1');

Boris Pingović“Dinamika je skup sjajnih muzičara koji na veoma uzbudljiv način alhemišu uzvišene vrednosti klasične muzike sa raznim muzičkim tradicijama tvoreći amalgam kojim bi svako mogao da popuni prazna mesta u svojoj duši. Bilo je veliko zadovoljstvo čuti i videti ih 10. juna 2016. godine u Teatru Carte Blanche.”